Komentované prohlídky jízdárny

V rámci prohlídky bez průvodce je možno si prohlédnout hlavní sál, stáj a knížecí lóži. V hlavním sále jsou instalovány dvě výstavy – fotografie Václava Siky "Člověk, technika, příroda" a výstava o historii Zlaté cesty. V přízemí – v severní chodbě je výstava o historii jízdárny.

Při komentovaných prohlídkách provázejí vždy průvodci v historických kostýmech a prochází se všemi zrekonstruovanými a zpřístupněnými prostory jízdárny.

Podrobnosti k prohlídkám, objednávky prohlídek pro skupiny nad 10 osob, zájezdy Mgr. Pavel Voltr, tel. 373 700 893, 778 782 004 e-mail: voltr@mkstc.cz