Prohlídky jízdárny

STŘEDA 12. 8. - JÍZDÁRNA OTEVŘENA 11 – 17 hod. (bez průvodce) vstupné: 60 Kč

ČTVRTEK 13. 8. - JÍZDÁRNA OTEVŘENA 11 – 17 hod. (bez průvodce) vstupné: 60 Kč

PÁTEK 14. 8. - JÍZDÁRNA OTEVŘENA 11 – 17 hod. (bez průvodce) vstupné: 60 Kč

SOBOTA 15. 8. - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY od 11, 12, 13, 14 a od 15 hod. vstupné: 90 Kč

NEDĚLE 16. 8. - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY od 11, 12, 13, 14 a od 15 hod. vstupné: 90 Kč

V rámci prohlídky bez průvodce je možno si prohlédnout hlavní sál, stáj a knížecí lóži. V hlavním sále jsou instalovány dvě výstavy – fotografie Václava Siky "Člověk, technika, příroda" a výstava o historii Zlaté cesty. V přízemí – v severní chodbě je výstava o historii jízdárny.

Při komentovaných prohlídkách provázejí vždy průvodci v historických kostýmech a prochází se všemi zrekonstruovanými a zpřístupněnými prostory jízdárny.

Podrobnosti k prohlídkám, objednávky prohlídek pro skupiny nad 10 osob, zájezdy Mgr. Pavel Voltr, tel. 373 700 893, 778 782 004 e-mail: voltr@mkstc.cz